10 اکتبر، 2017

شرکت ها و مجتمع های صنعتی مرتبط با ذوب و فرایند فولاد

به دلیل پراکندگی ذرات ریز فلزات و گازهای حاصل از فرایند آنها