10 اکتبر، 2017

شرکت های تولید کننده مواد شوینده و پودرهای شوینده

مواد اولیه مورد استفاده در مواد شوینده و همچنین محصول نهایی پودر شوینده، به دلیل استفاده از موادی همچون آنزیم ها، برای سلامت انسان مضر می باشد، بنابر این، تنها ماسک های مطمئن فیلتر کننده ذرات ریز  از جمله ماسک های نانوالیاف نانواکسین، برای این صنایع توصیه شده و کاربردی می باشد.