ماسک نانوکسین صنعتی FFP3 نانوالیاف OXA 30

  • Position: ماسک صنعتی نانوکسین
  • Experience: دارای تاییدیه از آزمایشگاه نلسون آمریکا
ماسک نانواکسین OXA30(FFP3 سوپاپدار) اطلاعات بیشتر