پد داخلی ماسک نانو
پد اسفنجی داخلی

جهت جلوگیری از فشار گیره بینی و زخم شدن پوست

لایه داخلی ماسک نانو
۶ لایه محافظ از شما

۶ لایه طبقه بندی شده اسپان و ملت

دوخت اولتراسونیک

دوخت دقیق و یک پارچه بدون فضای فرار با دستگاه اولتراسونیک

ملت بلون ماسک نانو
مجهز به دو لایه ملت بلون

جهت محافظت در مقابل ذرات میکرونی

FFP2-N95

تاییدیه ها ی مربوط به این محصول

اطلاعات بسته بندی محصول ماسک صنعتی FFP2  سوپاپدار نانوکسین

تصاویر نمونه محصول