مجوز ها و تاییدیه وزارت بهداشت
  • ماسک نانوکسین موفـق به دریـافـت پــروانه بـهداشت از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشــكى به شماره 61405576 شده است
دریافت فایل مجوز های مربوطه
ایزو نانوکسین
مجوز و تاییدیه های استاندارد  و ایزو
  • ماسک نانوکسین بـا توجـه به رعایت بالاتـرین کـیفـیت تـولید تــوانـستـه گواهـی کـیفیـت ايزو ISO 13485 را دریافت نماید.
دریافت فایل مجوز های مربوطه
نانوکسین ریاست جمهوری
مجوز ها و تاییدیه های نهاد های متولی
  • ماسک نانوکسین دارای  تاییدیه نانومقیاس از ستاد نانو مـعاونت عـلمی و فـنـاوری ریاسـت جمهوری کشور می باشد.
دریافت فایل مجوز های مربوطه
مجوز ها و تاییدیه های بین المللی
  • ماسک نانوکسین در سطح بین المللـی موفـق به کسـب چنـدین تاییـدیه از آزمایشگاه نـلـسـون آمریکـا با کارایی بالای 99 درصد شده است
دریافت فایل مجوز های مربوطه
تاییدیه های فیلتراسیون ریزترین ذرات آلاینده
  • ماسک نانوکسین موفق به کسب تایـیـدیه آزمون كيـفيت فيلترينگ ذرات آلاينده از آزمايشگاه های مورد تایید سازمان غذا و دارو شده است
دریافت فایل مجوز های مربوطه
بهداشت نانوکسین
تاییدیه های فیلتراسیون عوامل بیماری زا
  • ماسک نانوکسین موفق به کسب تایـیـدیه آزمون كيـفيت فيلـترينگ عوامل بیمـاری زا از آزمايشگاه های مورد تایید سازمان غذا و دارو شده است
دریافت فایل مجوز های مربوطه

کلیه مجوز ها در این سه بخش تقسیم بندی شده اند، اگر نیاز به ارسال این نوع مجوز ها برای سازمان خاصی از طریق راه های ارتباطی همچون فکس، ایمیل، پیام رسان ها و … دارید فرم ارسال مجوز را تکمیل بفرمایید تا همکاران ما در سریعترین زمان ممکن این خدمت را به شما ارائه دهند.

دانلود فایل کلیه مجوز ها در قالب فایل PDF