آلاینده صنایع مختلف

آلاینده صنایع مختلف

در این صفحه  آلاینده ها را در جدولی دسته بندی و مشخص می کنیم

جدول آلاینده ها:

ماده شیمیایی

منبع انتشار برخی از خصوصیات مهم این ماده آسیبهای ایجاد شده توسط این ماده سطح قرارگیری در معرض خطر این ماده در ۱۵ دقیقه (ppm)
استالدهید صنعت پلاستیک، صنعت لاستیک مصنوعی و محصولات احتراقی فشار بخار بالا، حلالیت در آب آسیب راههای تنفسی فوقانی و تاخیر ورم ریوی
اسید استیک و اسیدهای آلی صنعت شیمی، صنعت الکترونیک و محصولات احتراقی حلالیت در آب آسیبهای چشمی و آسیب راههای تنفسی فوقانی
اسید انیدرید صنعت شیمی، رنگ و پلاستیک، اجزای رزینهای اپوکسی حلالیت بالا، راکتیویته بالا آسببهای چشمی، آسیب راههای تنفسی فوقانی، اسپاسم برونشیت، خونریزی ریوی
آکرولئین صنعت پلاستیک، نساجی، تولید دارو و مواد احتراقی فشار بخار بالا، حلالیت در آب، تحریک کننده قوی آسیب پارانشیمال
آمونیاک صنایع کود، خوراک دام، مواد شیمیایی و دارویی گاز قلیایی، حلالیت بالا در آب سوختگی راه تنفسی فوقانی. برونشکتازی (درصورت قرارگرفتن در معرض آن بطورگسترده) ۵۰۰
تری کلرید آنتیموان و آنتیموان پنتا کلرید صنایع آلیاژسازی و کاتالیزور آلی حلالیت کم پنومونی، ورم ریوی
برلیوم صنایع سرامیک، الکترونیک، هوافضا، تجهیزات راکتور هسته­ای فلز محرک، آنتی ژن در درازمدت آسیب راههای تنفسی فوقانی حاد، آماس ریه آلریه  ۲۵
بوران صنایع هواپیماسازی،ساخت قارچ کشها گاز محلول در آب آسیب راههای تنفسی فوقانی، پنومونی (درصورت قرارگیری در معرض ان بطورگسترده)
هیدروژن بروماید صنعت نفت آسیب راههای تنفسی فوقانی، پنومونی (درصورت قرارگیری در معرض ان بطورگسترده)
متیل بروماید صنعت تبرید حلالیت متوسط آسیب راههای تنفسی فوقانی، پنومونی، افسردگی و تشنج
کادمیم صنایع آلیاژسازی با روی و سرب، آبکاری الکتریکی، تولید حشره کشها، تولید باتری اثرات حاد و مزمن تنفسی آلریه، ورم ریوی و آمفیزم ۱۰۰
کلسیم اکسید و کلسیم هیدروکسید صنایع آهک، دباغی، عکاسی، تولید حشره کشها سوزاوری متوسط، سمیت در دوز بالا التهاب راههای تنفسی فوقانی و تحتانی، پنومونی
کلرین تولیدکننده تمیزکننده های خانگی، سفیدگری حلالیت متوسط در آب التهاب راههای تنفسی فوقانی و تحتانی، پنومونی، ورم ریوی ۱۰- ۵
کلروپیکرین تولیدکننده مواد شیمیایی گاز سابق جنگ جهانی اول التهاب راههای تنفسی فوقانی و تحتانی ۱۵
اسید کرومیک صنایع جوشکاری و آبکاری محرک محلول در آب، آلرژی زا التهاب بینی و زخم آن، رینیت، پنومونی (درصورت قرارگیری در معرض آن بطور گسترده)
کبالت تولید آلیاژهایی با دمای بالا، آهنرباهای دائمی، ابزار فلزی سخت محرک غیر اختصاصی پنومونی و فیبروز ریه (درصورت قرارگیری در معرض آن بطور گسترده)
فرمالدهید صنایع کاغذسازی، کود، رزین، محصولات احتراقی و ساخت عایق فوم بسیار محلول در آب، به سرعت در حال متابولیزه سوزش راه هوایی فوقانی. برونکواسپاسم (درصورت قرارگیری در معرض آن بطور گسترده)، درماتیت تماسی در افراد حساس ۳
اسید هیدروکلریک صنعت لاستیک، ساخت ترکیبات آلی، مواد عکاسی بسیار محلول در آب التهاب راههای تنفسی فوقانی، التهاب راههای تنفسی تحتانی تنها با قرارگیری در معرض گسترده ۱۰۰
ایزوسیانات صنایع رنگ، تولید علف کشها و حشره کشها، تولید لمینیت، تولید پلی اورتان وزن مولکولی پایین ترکیبات آلی، مواد محرک، علت حساسیت در افراد حساس آسم، حساسیت پنومونی در افراد حساس ۱/۰
جیوه سنگ معدن، استخراج آمالگام، ساخت لوازم الکترونیکی بدون علایم تنفسی با سطح پایین، قرار گرفتن در معرض مزمن التهاب دستگاه چشمی و تنفسی، پنومونی، کلیه و اثرات سیستمیک ۱/۱
ازن صنعت جوش قوس الکتریکی، دستگاههای کپی، سفید کردن کاغذ گاز با بوی شیرین، حلالیت متوسط در آب التهاب راههای تنفسی فوقانی و تحتانی (بخصوص در مورد افراد مبتلا به آسم) ۱
فسژن تولید آفت کشها و سایر مواد شیمیایی، جوش قوس الکتریکی، حذف رنگ حلالیت کم در آب التهاب راههای تنفسی فوقانی و پنومونی. ادم ریوی ۲