خلاصه استاندارد EN149

سربرگ نانو اکسین

 

استاندارد EN149 ، استاندارد اروپایی ماسک های نیم صورت تنفسی مخصوص گرد و غبار

هدف:

 • استاندارد اروپایی EN149، استاندارد بیان کننده حداقل الزامات مورد نیاز فیلترینگ ماسک های نیم صورت بعنوان وسیله حفاظت فردی در مقابل ذرات می باشد
 • تست های آزمایشگاهی و عملیاتی برای تایید انطباق مشخصات ماسک با این الزامات(که در برگیرنده الزاماتی از آخرین ورژن EN132, EN134,EN143 نیز است) لازم می باشد.ماسک گرد و غبار نیم صورت به ماسکی گفته میشود که بینی، دهان، چانه را می پوشاند و می تواند دارای سوپاپ دم و یا بازدم و یا بدون سوپاپ باشد.ماسک نیم صورت می تواند به صورت سراسری و یا در بخش هایی دارای فیلتر باشد و یا فیلتر در قسمتی از آن تعبیه شده باشد که قابل جدا شدن نیست. طبقه بندی ماسک ها طبق استاندارد EN149:
 • فیلتر این ماسک ها به طور کامل هوای ورودی را از فیلتر خود گذرانده و وارد دهان و بینی میکنند.همچنین بازدم فرد از طریق فیلتر ماسک و یا سوپاپ بازدم وارد هوای اتمسفر خواهد شد. این نوع ماسک ها برای ذرات آلاینده جامد و مایع مناسب می باشند.

توصیف:

 • در این استاندارد ماسک ها با توجه به راندمان فیلترینگ و ماکزیمم نشتی آن به سه دسته تقسیم می شوند.
 • FFP1,FFP2,FFP3

طراحی و قالب:

 • قالب و شکل ظاهری ماسک در استاندارد EN149:2001 مطابق آنچه در نسخه ۲۰۰۰ آن ذکر شده می باشد.

الزامات:

 • در این استاندارد الزاماتی چون مقادیر اسمی و انحرافات، مشخصات ثبت شده روی ماسک توسط تولید کننده، نوع بسته بندی، جنس مواد ماسک، نحوه تمیز شدن و گند زدایی، کارایی عملی، پرداخت بخش های مختلف، نشتی، سازگاری با پوست، اشتعال پذیری، میزان جذب CO2 ، بند کشی، میدان دید، سوپاپ ها، مقاومت تنفسی، گرفتگی، نفوذ فیلتر و قابلیت نصب آسان مورد بررسی قرار می گیرد.

نفوذ از فیلتر

طبق استاندارد EN149 نفوذ از فیلتر ماسک باید حداکثر طبق جدول زیر باشد و الزامات آن را رعایت کند

طبقه بندی ماسک ها ماکزیمم نقوذ ذرات در آزمایش
آزمایش روغن پارافین۹۵l/min

Max%

آزمایش کلرید سدیم۹۵l/min

Max%

FFP2 ۲۰ ۲۰
FFP2 ۶ ۶
FFP3 ۱ ۱


مقاومت تنفسی

ماسک های تنفسی سوپاپدار و بدون سوپاپ طبق استاندارد EN149  می بایست از الزامات زیر پیروی کنند

طبقه بندی ماسک ها بیشترین مقاومت مجاز (mbar)
دم بازدم
۳۰l/min ۹۵l/min ۱۶۰l/m
FFP1 ۲٫۱ ۳
FFP2 ۲٫۴ ۳
FFP3 ۱ ۳ ۳

گرفتگی:

 • به طور کلی مقاومت تنفسی نباید در مواجه شدن با گرد و غبارهایی ضعیفتر از ۸۳۳mg.h/m3 تشدید شود.
 1. در ماسک های سوپاپدار بعد از گرفتگی، مقاومت تنفسی مربوط به دم در جریان پیوسته ۹۵l/min نباید از مقادیر زیر تجاوز کند.
۴mbar FFP1
۵mbar FFP2
۷mbar FFP3

 

 • مقاومت بازدم نیز در جریان پیوسته۱۶۰L/min نباید بیشتر از ۳mbar باشد
 1. در ماسک های بدون سوپاپ بعد از گرفتگی، مقاومت مربوط به دم در جریان پیوسته ۹۵l/min نباید از مقادیر زیر تجاوز کند.
۳mbar FFP1
۴mbar FFP2
۵mbar FFP3