4 نوامبر، 2017

نقش سوپاپ ماسک صنعتی

نقش سوپاپ ماسک
سوپاپ ماسک

نقش سوپاپ ماسک

آیا سوپاپ ماسک نقشی در فیلتر هوا وارد شده به ماسک بر عهده دارد؟

نقش سوپاپ ماسک

که برخی افراد غیر متخصص و گاهاً افراد متخصص نیز آن را به نام فیلتر می خوانند،

تنها در خارج کردن هوای بازدم فرد مصرف کننده ماسک نقش داشته

و هیچ گونه تاثیری در عملکرد فیلتر ماسک ندارد.

 

لذا در ماسک های ضخیم برای کمک کردن به سرعت بیرون راندن هوای بازدم فرد و جلوگیری از خستگی، از سوپاپ استفاده می شود.

در ماسک های با لایه های کم و همچنین ماسک های ۵ لایه نانو الیاف نانوکسین به دلیل نازکی ماسک،

هوا به راحتی از بدنه ماسک به بیرون انتقال یافته و نیازی به استفاده از سوپاپ نمی باشد.

همچنین لازم به ذکر است که هدف از استفاده ماسک عدم انتقال بیماری از فرد مصرف کننده ماسک به دیگر افراد یا به محیط که در آن فعالیت می کنند

(در موارد اتاق های استریل، اتاق رشد، اتاق عمل، شرکت های تولید کنننده وسایل استریل حساس و دارویی)،

حتماً فرد می بایست از ماسک بدون سوپاپ استفاده کند.

چرا که در خروج بازدم فرد از طریق سوپاپ هیچ گونه فیلتری لحاظ نشده و عوامل بیماری زا به راحتی از فرد به محیط انتقال خواهند یافت.

نقش سوپاپ ماسک
نقش سوپاپ ماسک

پس توجه داشته باشید که نوع سوپاپ در ماسک نشان کیفیت فیلتر آن نیست

رنگ بندی کاملا سلیقه ای بوده و نشان استاندارد خاصی نیست

کیفیت فیلتر فقط بستگی به نوع پارچه به کار رفته در آن دارد،

از همین رو تمام آزمایشات مربوط به کیفیت فیلتر نمودن ذرات انجام گرفته بر روی ماسک ها بر روی لایه های پارچه صورت می گیرد.

در آزمایشات سوپاپ ها از لحاظ کیفیت ساخت مورد بررسی قرار میگیرند

از این ر ماسک هایی که تاییدیه آزمایشگاه های معتبر را دریافت می نمایند دارای سوپاپ با کیفیت و کارایی بالایی خواهند بود

 

2 دیدگاه در “نقش سوپاپ ماسک صنعتی

دیدگاه خود را بنویسید